สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีตัดปอยผมและปลงผมโครงการอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษา

พิธีตัดปอยผมและปลงผมโครงการอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษา


     วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี ได้จัดพิธีตัดปอยผมและปลงผมนาคธรรมทายาทในโครงการอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2561


       วันที่ 14 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ณ ทางเข้า 1 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย ได้จัดพิธีตัดปอยผมและปลงผมนาคธรรมทายาทโครงการอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2561 จำนวนกว่า 80 ท่าน โดยภายในงานได้มีผู้ปกครอง และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ซึ่งพิธีกรรมเริ่มด้วยนาคธรรมทายาทได้แปลแถวเข้าพื้นที่ เพื่อกล่าวคำขอตัดปอยผมจากผู้ปกครอง ก่อนที่ผู้ปกครองพร้อมด้วยสาธุชนจะได้ร่วมกันตัดปอยผมนาคธรรมทายาทด้วยความปลื้มปีติ หลังจากนั้นคณะสงฆ์ได้ปลงผมให้แก่นาคธรรมทายาท 


    สำหรับพิธีกรรมในครั้งนี้สร้างความปลาบปลื้มปีติในบุญให้กับทุกท่านที่มาร่วมพิธีกรรมเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะผู้ปกครองที่เห็นบุตรหลานเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนา ยกฐานะจากผู้นับถือพระรัตนตรัย ขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนตรัย    โดยหลังจากนี้นาคธรรมทายาทจะได้ฝึกฝนอบรมตนเองเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเป็นพระแท้ที่โลกต้องการค่ะ ซึ่งโครงการอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2561 จะจัดพิธีบรรพชา พร้อมทั้งขอขมาผู้ปกครองและมอบผ้าไตร ในวันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม ณ มหารัตนวิหารคด32  ส่วนพิธีอุปสมบทจะจัดในวันที่ 22-23 กรกฎาคม ณ อุโบสถวัดพระธรรมกาย แลจะมีพิธีตักบาตรฉลองพระใหม่ บริเวณบ้านแก้วเรือนทองคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ในวันที่ 11 สิงหาคม เริ่มตั้งแต่เวลา 6.00 น.