สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

งานบุญบุพเปตพลี ประเทศสหรัฐอเมริกา

 

     


         เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ลูกพระธัมฯ วัดภาวนา ดี.ซี. ได้พร้อมใจกันจัดงานบุญบุพเปตพลี ประจำเดือนธันวาคม   

         ภาคเช้า เจริญสมาธิภาวนา ถวายภัตตาหาร ตักบาตร ภาคบ่าย มีพิธีบุพเปตพลี อุทิศส่วนกุศลให้หมู่ญาติผู้ล่วงลับ เริ่มด้วยการนั่งสมาธิเจริญภาวนา จากนั้น ทอดผ้าบังสุกุล ถวายปัจจัยไทยธรรม  รับพรจากพระอาจารย์ และฟังธรรม

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร