สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

งานบวชอุบาสก-อุบาสิกาแก้ว ประเทศไต้หวัน

 

    


          เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ วัดภาวนาไทเป วัดภาวนาเถาหยวน วัดภาวนาไถจง สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสมาคมคนไทยในไต้หวัน ร่วมกันจัดงานบวชอุบาสก-อุบาสิกาแก้ว และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา  
         ช่วงเช้ามีพิธีตักบาตร จากนั้นเปิดกรวยสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และกล่าวเปิดงานวันพ่อแห่งชาติต่อมาเป็นพิธีบวชอุบาสก-อุบาสิกาแก้ว โดยมีสาธุชนร่วมบวชกว่า ๓๐๐  ท่าน

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร