สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ประชุมภาคพื้นยุโรปครั้งที่ ๑๔ ที่เยอรมนี

 

    


        เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ คณะสงฆ์จากวัดสาขาของวัดพระธรรมกายในภาคพื้นยุโรป จากประเทศต่างๆ รวม ๙ ประเทศ พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักต่างประเทศ วัดพระธรรมกาย ประเทศไทย ได้เข้าร่วมประชุมภาคพื้นยุโรป ครั้งที่ ๑๔ โดยพร้อมเพรียงกัน ณ วัดพระธรรมกายบาวาเรีย ประเทศเยอรมนี

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร