สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

รร.กุฉินารายณ์ จัดพิธีตักบาตรพระเนื่องในวันแม่

รร.กุฉินารายณ์ จัดพิธีตักบาตรพระเนื่องในวันแม่


     โรงเรียนกุฉินารายณ์ ได้จัดพิธีตักบาตรพระ 50 รูป เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ พร้อมทั้งสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร


     สำหรับบรรยากาศในช่วงเช้าของวันที่ 9 สิงหาคม ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ทางโรงเรียนได้จัดตักบาตรพระภิกษุ สามเณร โดยภายในงานได้รับความเมตตาจากท่านพระครูเมตตาคุณาภรณ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอกุฉินารายณ์ เป็นประธานสงฆ์ ซึ่งมีคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,500 คน และก่อนจะประกอบพิธีตักบาตรทุกท่านได้รวมใจกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตรจำนวน 1 จบ ด้วยความพร้อมเพรียงกัน เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา เกิดความสงบสุขร่มเย็น และเพื่อความเป็นสิริมงคล เป็นบุญเป็นกุศลให้กับคณะครูและนักเรียนทุกคนที่ได้เข้าร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้   


     หลังจากสวดบทธัมมจักกัปปวัตตนสูตรเสร็จแล้ว ได้ประกอบพิธีตักบาตรพระภิกษุ สามเณร จำนวน 50 รูป ที่ได้เดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญ ซึ่งเป็นการทำบุญเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ             ทุกท่านมีความตั้งใจเตรียมข้าวสารอาหารแห้งมาร่วมใส่บาตรในวันนี้ โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น แม้ว่าวันนี้ฝนจะตกลงมาอย่างหนักก็ตาม แต่ทุกท่านก็ไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรคแต่อย่างไร และสำเร็จไปได้ด้วยดี ซึ่งกิจกรรมวันนี้ยังเป็นการฝึกให้น้องๆนักเรียนได้ทำทาน รักษาศีล และตัดความตระหนี่ออกไปจากใจ ในการทำบุญกับคณะสงฆ์ ผู้เป็นเนื้อนาบุญของโลก