สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้จัดพิธีปุพพเปตพลี

ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้จัดพิธีปุพพเปตพลี


     ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา จัดพิธีปุพพเปตพลี ในวันพระแรม 15 ค่ำ เดือน 8 เป็นปีที่ 6 ครั้งที่ 187 ณ หอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง


    ภายในงานคณะสงฆ์ได้นำสาธุชนสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร จากนั้นพระอาจารย์กุลธร ภานุมนฺโต ได้แสดงธรรมเรื่อง “สุวรรณสาม” ต่อด้วยพิธีสวดธัมมนิยามสูตร และประกอบพิธีปุพพเปตพลี เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติที่ล่วงลับ โดยมีกัลยาณมิตรวิสูตร วิจิตรพันธุ์ นำกล่าวคำถวายมตกะภัตตาหารเป็นสังฆทาน ส่วนกัลยาณมิตรฐิติพร อุดมรัตน์ นำกล่าวคำถวายจตุปัจจัยไทยธรรมเป็นสังฆทาน จากนั้นเป็นพิธีอัญเชิญขบวนผ้าป่าประจำวันพระ เพื่อบำรุงศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ โดยมีกัลยาณมิตรสุทธิมา ชีวกิดาการ ประธานนำกล่าวคำถวายผ้าป่า   จากนั้นพระอาจารย์พรมสรร อภิวฑฺฒโน ประธานสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ นำกล่าวคำอธิษฐานจิตปล่อยสัตว์ปล่อยปลา กล่าวสัมโมทนียกถา ให้พรเป็นภาบาลี  ก่อนที่สาธุชนจะได้น้อมนำภัตตาหารถวายแด่คณะสงฆ์ ส่วนช่วงบ่ายเป็นพิธีปล่อยสัตว์ปล่อยปลาทุกวันพระ จำนวน 20 กิโลกรัม ณ ท่าน้ำวัดบางหยี อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา


     ในช่วงบ่ายเป็นการประกอบพิธียกจั่วสุวรรณมงคลตัวสุดท้าย เพื่อสร้างวิหารดวงแก้วจักรพรรดิ "หยุดเป็นตัวสำเร็จ" ณ สถานที่ก่อสร้างวิหารดวงแก้วจักรพรรดิ "หยุดเป็นตัวสำเร็จ"โดยพระอาจารย์พรมสรร อภิวฑฺฒโน ประธานสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ เมตตาคล้องพวงมาลัย จากนั้น กัลยาณมิตรกัญจนี ลาภาโรจน์กิจ เป็นตัวแทนสาธุชนทั่วโลก ปิดแผ่นทองบนจั่วสุวรรณมงคล จากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้นำกล่าวอธิษฐานจิต และปิดท้ายด้วยการถ่ายภาพประวัติศาสตร์เพื่อระลึกนึกถึงบุญที่จะได้สร้างในวันนี้