สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกาย มอบถุงยังชีพช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.น่าน

วัดพระธรรมกาย มอบถุงยังชีพช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.น่าน


         วัดพระธรรมกายร่วมกับคณะสงฆ์น่าน มอบถุงยังชีพช่วยผู้ประสบอุทกภัย อำเภอเมือง และ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน


       พระมหานพพร ปุญฺญชโย   เปรียญธรรม 9 ประโยค รองผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย กล่าวว่าเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม ที่ผ่านมา  คณะสงฆ์จังหวัดน่าน  ฝ่ายสาธารณะสงเคราะห์ วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย และกัลยาณมิตรจังหวัดน่าน ได้ลงพื้นที่เพื่อมอบถุงยังชีพ จำนวน 500 ชุด รวมถึงเครื่องอุปโภคบริโภคให้ผู้ประสบอุทกภัยในเขตชุมชนวัดนาผา ตำบลกองควาย อำเภอเมือง และชุมชนวัดไหล่น่าน ตำบลไหล่น่าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ซึ่งแม้หลายพื้นที่ระดับน้ำเริ่มลดลงแล้ว และประชาชนเริ่มทำความสะอาดบ้านเรือนเพื่อเข้าอยู่อาศัย แต่หลายครัวเรือนยังลำบากเรื่องข้าวของเครื่องใช้ เพราะถูกน้ำพัดพาไป