สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

จ.กำแพงเพชรร่วมกับสถานศึกษาจัดสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

จ.กำแพงเพชรร่วมกับสถานศึกษาจัดสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร


        ทางด้านศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดกำแพงเพชร  ก็ได้ร่วมกับสถานศึกษาและเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ ได้จัดกิจกรรมสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร  ถวายเป็นพุทธบูชา โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมสวดมนต์ ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน  ,โรงเรียนคีรีพรหมประดิษฐ์  ,โรงเรียนคีรีวงค์วัฒนา   รวมยอดสวดทั้งสิ้น 2,128 จบ  ซึ่งแต่โรงเรียนก็ได้รับความร่มมือจากคณะครูและนักเรียนเป็นอย่างดี

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล