สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างวัด ที่ฝรั่งเศส

 

    

    
        เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ วัดพุทธบอร์คโดจัดพิธีบูชาข้าวพระในเวลา ๐๓.๓๐ น. พร้อมพิธีใน  ประเทศไทย ผ่านการถ่ายทอดสดทาง DMC ภาคบ่าย ทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างวัดพุทธบอร์คโด ในการทอดผ้าป่าสามัคคีครั้งนี้ นอกจากเหล่ากัลยาณมิตรเมืองบอร์คโดแล้ว ยังมีชาวไทยและชาวฝรั่งเศสจากต่างเมืองเดินทางมาร่วมสั่งสมทานบารมีด้วย

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร