สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

สัมมนาพระกัลยาณมิตรรุ่นที่ ๗๕

 

    

                 
         เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ กองพระกัลยาณมิตร วัดพระธรรมกาย จัดโครงการสัมมนาพระกัลยาณมิตรหลักสูตรพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน รุ่นที่ ๗๕  ณ ห้อง SPD 7 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย ซึ่งมีพระภิกษุสงฆ์  จาก ๖ จังหวัด จำนวน ๑๔๒ รูป เข้าร่วมสัมมนาโดยได้รับความเมตตาจากพระธรรมกิตติวงศ์ เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม เป็นประธานเปิดโครงการ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร