สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

สัมมนาโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก

 

    

                 
        เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ จัดสัมมนาโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกครั้งที่ ๒ ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย การสัมมนาครั้งนี้มีคณะครูจากทั่วประเทศเดินทางมาร่วมงานกว่า ๑๐,๐๐๐ คน ช่วงเช้า พระภาวนาวิริยคุณ (หลวงพ่อทัตตชีโว) เมตตาให้โอวาทแก่คณะครูช่วงบ่าย เป็นการแนะนำโครงการ "ฟื้นฟูศีลธรรมโลก" และมอบทุนในการทำกิจกรรมฟื้นฟูศีลธรรมในสถาบันการศึกษา

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร