สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดภาวนาโตรอนโต ประเทศแคนาดา จัดงานบุญวันอาทิตย์   

วัดภาวนาโตรอนโต ประเทศแคนาดา จัดงานบุญวันอาทิตย์   


วัดภาวนาโตรอนโต ประเทศแคนาดา จัดงานบุญวันอาทิตย์   และพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัย


            สำหรับพิธีกรรมในภาคเช้าพระมหาสรรเสริญ  สุตชโย ท่านประธานสงฆ์ ได้นำสาธุชนสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร  พร้อมทั้งปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใส ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมพิธีอาราธนาศีล5 และพิธีถวายกองทุนยารักษาโรค โดยกัลยาณมิตรวิไลพร  แสงสุข นำกล่าวคำถวาย ส่วนพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยกัลยาณมิตรเด็กชายเควิน ขัตติยราช  และ กัลยาณมิตรเบญญาภา  มาติโน่  นำกล่าวคำถวาย จากนั้นเป็นพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัย  ในช่วงเข้าพรรษาด้วยใจที่ปลื้มปีติในบุญ ก่อนที่จะได้ร่วมกันประกอบพิธีกล่าวคำปล่อยสัตว์ปล่อยปลา พร้อมทั้งได้ร่วมพิธีตักบาตรพระและถวายภัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์    ส่วนภาคบ่ายพระอาจารย์ก็ได้แสดงธรรมเทศนา ในหัวข้อธรรมะ เรื่อง อานิสงส์ของกฐิน