สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีบรรพชาสามเณร ณ ศูนย์อบรมเยาวชนบางปะหัน

พิธีบรรพชาสามเณร ณ ศูนย์อบรมเยาวชนบางปะหัน


         ศูนย์อบรมเยาวชนบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดพิธีตัดปอยผม พิธีขอขมา และพิธีบรรพชาสามเณร


       โดยบรรยากาศภายในงาน เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม ที่ผ่านมา ณ ศูนย์อบรมเยาวชนบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นไปด้วยความอบอุ่นของผู้ปกครองและผู้มีเกียรติที่ได้มาร่วมงานบุญ ในพิธีขอขมา ตัดปอยผม มอบผ้าไตรและพิธีบรรพชาสามเณร เพื่อให้เยาวชนได้เข้ามาฝึกฝนอบรมตนเอง ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในช่วงปิดภาคเรียน  โดยในภาคเช้าได้รับความเมตตาจากพระพิพัฒน์กิจจาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอบางปะหัน  เป็นประธานในพิธีตัดปอยผม และได้รับเกียรติจาก สจ.กิตติศักดิ์  สุขเจริญ  เป็นประธานฝ่ายฆราวาส


        ส่วนในภาคบ่าย ได้รับความเมตตาจากพระครูวิชาญวีรกิจ เจ้าคณะตำบลเสาธง เจ้าอาวาสวัดนาค เป็นพระอุปัชฌาย์ ซึ่งคณะผู้ปกครองและสามเณรต่างปลื้มปีติในบุญครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง โดยหลังจากนี้สามเณรจะได้ใช้เวลาในการฝึกฝนอบรมตนเอง พร้อมทั้งศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อที่จบโครงการไปแล้วจะได้นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์