สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายแวนคูเวอร์ จัดพิธีถวายกองทุนการศึกษา

วัดพระธรรมกายแวนคูเวอร์ จัดพิธีถวายกองทุนการศึกษา


วัดพระธรรมกายแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา จัดพิธีถวายกองทุนการศึกษา


      สำหรับพิธีกรรมภายในงานท่านประธานสงฆ์นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมก่อนที่จะประกอบพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกัลยาณมิตรพิมพ์แข สายสมร กัลยาณมิตรจุรี ณ พัทลุง เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย จากนั้นได้ร่วมกันตักบาตรแด่คณะพระภิกษุสงฆ์


          ส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดน์อนันตชัย และพิธีทอดผ้าป่าบริวารกฐินเมืองไทย โดยมีกัลยาณมิตรสมบุญ Watkins ,กัลยาณมิตรกฤษณะ ไตรรัตน์ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ,ส่วนพิธีถวายกองทุนการศึกษา โดยมีกัลยาณมิตรพิมพ์แข สายสมร และกัลยาณมิตรเสาวนี  ปิ่นเพ็ชร เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย และในโอกาสนี้พระมหาอธิวัฏ อธิชโย ได้บรรยายธรรม เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบุญสร้างบารมี