สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ประกอบโคมมาฆประทีปที่สหรัฐอเมริกา

 

    

    
         เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ วัดภาวนา ดี.ซี. รัฐเวอร์จีเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดงานบุญ วันอาทิตย์ทีสามของเดือนภาคเช้าเจริญสมาธิภาวนา ถวายภัตตาหาร ตักบาตร ภาคบ่าย ถวายผ้าไตรจีวรและเครื่องไทยธรรมแด่คณะสงฆ์  ฟังธรรม และรับบุญเตรียมงานมาฆบูชาด้วยการประกอบโคมมาฆประทีป

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร