สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย จัดกิจกรรมบ้านกัลยาณมิตร ณ เมืองลองบีช 

วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย จัดกิจกรรมบ้านกัลยาณมิตร ณ เมืองลองบีช 


      วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดกิจกรรมบ้านกัลยาณมิตรของทีมเพชรเจียระไน ณ เมืองลองบีช 


       วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดกิจกรรมบ้านกัลยาณมิตรของทีมเพชรเจียระไน ที่บ้านของกัลยาณมิตรนารอน - กัลยาณมิตรรจนา ม็อค เมืองลองบีช 


             ซึ่งได้นิมนต์พระอาจารย์ 3 รูป มาเป็นเนื้อนาบุญ โดยมีพระอาจารย์ปอเหม่า ธมฺมฐิโต เป็นประธานสงฆ์ นำผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรม เพื่อกลั่นกาย วาจา ใจ ให้ผ่องใส พร้อมทั้งได้แสดงธรรมอังทรงคุณค่า เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบุญ สร้างบารมี และเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ถูกต้อง ซึ่งภายในงานมีสาธุชนมาร่วมกิจกรรมครั้งนี้กว่า 20 ท่าน โดยทุกท่านรู้สึกปลื้มปีติในบุญเป็นอย่างยิ่ง พร้อมทั้งอยากให้มีกรจัดปฏิบัติธรรมอย่างนี้ไปทุกๆ บ้าน