สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

คณะศิษย์วัดพระธรรมกาย ร่วมถวายปัจจัยทอดกฐิน ณ วัดดาวเรือง 

คณะศิษย์วัดพระธรรมกาย ร่วมถวายปัจจัยทอดกฐิน ณ วัดดาวเรือง 


     ผู้แทนคณะศิษย์วัดพระธรรมกาย ร่วมถวายปัจจัยสมทบทุนทอดกฐินสามัคคี ณ วัดดาวเรือง จังหวัดปทุมธานี 


    เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา คณะกัลยาณมิตรอำเภอเมืองปทุมธานี ผู้แทนเครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก ได้พร้อมใจร่วมกับศรัทธาสาธุชนประกอบบุญมหากาลทาน พิธีทอดกฐินสามัคคี ณ วัดดาวเรือง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ในโอกาสนี้คณะผู้แทนฯ ได้น้อมถวายปัจจัยสมทบทุนทอดกฐินฯ เพื่อเป็นกองทุนสนับสนุนการดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข สร้างสัปปายะด้วยวิถี 5 ส จังหวัดปทุมธานี


   ซึ่งเครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลกได้ร่วมบุญจัดตั้งกองทุนนี้ด้วยจิตศรัทธา และมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมถวายแด่วัดที่เข้าร่วมโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข สร้างสัปปายะด้วยวิถี 5 ส จำนวนกว่า 90 วัด ในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี อันเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการฯ