สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีตักบาตร ณ มงคลเศรษฐีอาเขต (ชุมชนเมืองแก้วมณี)

พิธีตักบาตร ณ มงคลเศรษฐีอาเขต (ชุมชนเมืองแก้วมณี)


      คณะกรรมการพัฒนาสังคมชาวศิวิไลซ์ ร่วมกับ สมาคมรวมพลังแห่งความดี ตำบล คลองสาม จังหวัดปทุมธานี ได้ร่วมจัดกิจกรรมตักบาตรพระ จำนวน 100 รูป ณ มงคลเศรษฐีอาเขต (ชุมชนเมืองแก้วมณี)


      เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา คณะกรรมการพัฒนาสังคมชาวศิวิไลซ์ ร่วมกับ สมาคมรวมพลังแห่งความดี ตำบลคลองสาม จังหวัดปทุมธานี ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 100 รูป ณ มงคลเศรษฐีอาเขต (ชุมชนเมืองแก้วมณี) ซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกที่ได้มีการจัดกิจกรรมตักบาตรเพื่อสานสัมพันธ์ให้คนในชุมชนได้มีส่วนทำกิจกรรมที่ดีร่วมกัน โดยได้รับความเมตตาจากพระมหาวีระวัฒน์ วีรวฒฺโก เป็นประธานสงฆ์ ส่วนกัลยาณมิตรอรพินทร์ ลิ้มธนานุรักษ์ และกัลยาณมิตรภรภัค พรนพฉัตร ประธานฝ่ายฆราวาสนำกล่าวคำภัตตาหารเป็นสังฆทาน ส่วนกัลยาณมิตรพรเทพ จิรกิตตยากร นำกล่าวคำอธิฐานจิต และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวให้โอวาทใจความว่า “ครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกของชุมชนเมืองแก้วมณีและถือเป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จในการรวมทีมจัดงานในครั้งนี้ เป็นต้นบุญต้นแบบของการดำเนินตามรอยพุทธศาสนาและสามารถปรับภูมิทัศน์ ตั้งใจให้ชุมชุนแห่งนี้เป็นดุจชาวสรรค์ชาวศิวิไลซ์ เหมือนจำลองสวรรค์มาอยู่ที่ชุมชุนเมืองแก้วแห่งนี้ อยากให้รักษาประเพณีและทำแบบนี้ต่อไป”


       สำหรับการจัดตักบาตรที่มงคงเศรษฐีอาเขต (ชุมชนเมืองแก้วมณี) จะจัดทุกวันเสาร์ที่สองของเดือนและจะมีกิจกรรม Big Creaning Day เพื่อเตรียมตักบาตร ในทุกวันพฤหัสหลังอาทิตย์ต้นเดือน เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์และร่วมกันพัฒนาสังคมรอบวัดให้เป็นสังคมชาวศิวิไลซ์ สังคมที่น่าอยู่สืบต่อไป