สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายแวนคูเวอร์ จัดงานบุญวันอาทิตย์

วัดพระธรรมกายแวนคูเวอร์ จัดงานบุญวันอาทิตย์


   วัดพระธรรมกายแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา จัดงานบุญวันอาทิตย์ และพิธีอุทิศส่วนกุศลแก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว


     สำหรับพิธีกรรมในภาค้าคณะสงฆ์นำสาธุชนสวดมนต์ นั่งสมาธิ พร้อมทั้งสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5 และพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกัลยาณมิตรพิมพ์แข สายสมร  ,กัลยาณมิตรจุรี ณ พัทลุง เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย จากนั้นได้ร่วมกันตักบาตรแด่คณะสงฆ์


    ส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีอุทิศส่วนกุศลแก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว ซึ่งประธานจุดเทียนธูปหน้าแท่นพระธรรมคือกัลยาณมิตรเสาวนี ปิ่นเพ็ชร ส่วนประธานจุดเทียนหน้าแท่นผู้วายชน คือกัลยาณมิตรจุรี ณ พัทลุง จากนั้นเป็นพิธีถวายกองทุนค่าน้ำ-ค่าไฟ และพิธีมุทิตาสักการะพระเถระ 10 พรรษาและในโอกาสนี้สาธุชนที่มาร่วมงานทุกท่านก็ได้น้อมนำจตุปัจจัยไทยธรรมถวายแด่พระเถระ คือ  พระเพิ่มพงษ์ ฉนฺทวฒฺโฑ