สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดภาวนาโตรอนโต  จัดงานบุญวันอาทิตย์   

วัดภาวนาโตรอนโต  จัดงานบุญวันอาทิตย์   


วัดภาวนาโตรอนโต  ประเทศแคนาดา จัดงานบุญวันอาทิตย์   


       โดยในภาคเช้าพระมหาสรรเสริญ สุตชโย  ท่านประธานสงฆ์ ได้นำสาธุชนสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร และปฏิบัติธรรม กลั่นใจให้ผ่องใส  ก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำปล่อยสัตว์ปล่อยปลา และพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยกัลยาณมิตรเบญญาภา มาติโน  และ กัลยาณมิตรปวิณา  ชูศักดิ์  นำกล่าวคำถวาย จากนั้นได้ร่วมพิธีตักบาตรและถวายภัตตาหารเพลแด่พระอาจารย์   ส่วนภาคบ่าย พระอาจารย์ได้ แสดงธรรมเทศนา ในหัวข้อธรรมะ เรื่อง “ สังคหวัตถุ 4”