สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี จัดงานบุญวันอาทิตย์

วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี จัดงานบุญวันอาทิตย์


วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดงานบุญวันอาทิตย์
 

        สำหรับพิธีกรรมในภาคเช้าท่านประธานสงฆ์นำสาธุชนสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร / และปฏิบัติธรรมกลั่นกาย วาจา ใจ ให้ผ่องใส ก่อนที่จะได้ร่วมกันประกอบพิธีอาราธนาศีล, และพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน  โดยมีกัลยาณมิตรทวี เขียวฉะอ้อน เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย จากนั้นได้ร่วมกันตักบาตรและถวายภัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์ , 


       ส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีถวายบุญการศึกษา  โดยมีกัลยาณมิตรเอ็นดู เขียวฉะอ้อน เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย และในโอกาสนี้พระอาจารย์ก็แสดงธรรมอันทรงคุณค่า เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบุญสร้างบารมี