สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคาม จัดพิธีตัดปอยผม 

ศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคาม จัดพิธีตัดปอยผม 


      ศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดพิธีตัดปอยผมให้แก่ธรรมทายาทในโครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ รุ่นบูชามหาปูชนียาจารย์ ปีที่ 2  


            เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม ที่ผ่านมา ศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา คณะผู้ปกครอง ผู้นำบุญ และคณะกัลยาณมิตร ได้พร้อมใจกันมาร่วมพิธีตัดปอยผมให้แก่ธรรมทายาทในโครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ รุ่นบูชามหาปูชนียาจารย์ ปีที่ 2  โดยธรรมทายาทได้แปรแถวเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี ก่อนที่จะได้กล่าวคำขอตัดปอยผม เพื่อความบริสุทธิ์แก่นาคธรรมทายาท จากนั้นคณะผู้ปกครอง รวมทั้งแขกผู้มีเกียรติ และสาธุชนที่มาร่วมงานได้ร่วมกันตัดปอยผมให้แก่นาคธรรมทายาท ซึ่งสร้างความประทับใจแก่ทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง  โดยเฉพาะผู้ปกครองต่างปลื้มปีติที่ได้เห็นบุตรหลานของตนบวชในพระพุทธศาสนา ยกฐานะตนเองจากผู้นับถือพระรัตนตรัยขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนตรัย


          สำหรับโครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ รุ่นบูชามหาปูชนียาจารย์ ปีที่ 2  ผู้ที่เข้าร่วมโครงการก็จะได้รับการฝึกฝนอบรมตนเอง เพื่อเป็นพระแท้ที่โลกต้องการ รวมทั้งอบรมเตรียมความพร้อมก่อนร่วมกิจกรรมธรรมยาตราเส้นทางพระผู้ปราบมารปีที่ 7 ซึ่งจะจัดระหว่างวันที่ 2 มกราคม ถึงวันที่ 31 มกราคมพุทธศักราช 2562