สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

มูลนิธิธรรมกาย มอบสื่อธรรมะให้ นสพ.แนวหน้า

 

                 
         เมื่อวันที่  ๒๑  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ผู้แทนมูลนิธิธรรมกาย  นายแพทย์พรชัย  พิญญพงศ์  และคณะ  นำสื่อธรรมะพร้อมด้วยกระเช้าดอกไม้ไปมอบให้กับหนังสือพิมพ์แนวหน้า  เนื่องในโอกาสครบรอบ  ๒๙  ปี โดยมีนายปริญญา  ช้างเสวกบรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์แนวหน้าเป็นตัวแทนรับมอบสื่อธรรมะในครั้งนี้

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร