สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

สถาบันธรรมกายนานาชาติ ร่วมดำเนินการจัดพิธีอุปสมบทหมู่

 

    

                
        ในวันที่  ๒๕  มีนาคม - ๒๓  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  คณะพระภิกษุจากสถาบันธรรมกายนานาชาติ  (DIU)  ได้รับความเมตตาจากพระราชภาวนาวิสุทธิ์  ให้ไปจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่และอบรมธรรมทายาทประมาณ  ๑๐๐  รูปที่วัดโบสถ์(บน)  บางคูเวียง  จังหวัดนนทบุรี  พิธีในวันนี้มีผุ้ปกครองและญาติมิตรมาร่วมงานประมาณ  ๓๐๐  คน

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร