สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

จัดอบรมนักเรียนในโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก

 

     

                 
        เมื่อวันที่  ๒๕ - ๒๗  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ธุดงคสถานจันทปุระ  ร่วมกับโรงเรียนเบญจมราชูทิศ  จังหวัดจันทบุรีจัดอบรมนักเรียนในโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกจำนวน  ๑๕๐  คน  ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  และ  ปีที่๔ผู้เข้าอบรมได้ปฏิบัติธรรม  ฟังธรรม  เรียนรู้วัฒนธรรมชาวพุทธ  และตักบาตร  การอบรมครั้งนี้สร้างความประทับใจให้กับนักเรียนมาก  และจะนำธรรมะที่ได้เรียนรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร