สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายไรน์แลนด์ จัดพิธีสวดมนต์ข้ามปี

วัดพระธรรมกายไรน์แลนด์ จัดพิธีสวดมนต์ข้ามปี


       วัดพระธรรมกายไรน์แลนด์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ได้จัดพิธีสวดมนต์ข้ามปี และพิธีบูชาข้าวพระ

       เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พุทธศักราช 2561 ที่ผ่านมา วัดพระธรรมกายไรน์แลนด์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ได้จัดพิธีสวดมนต์ข้ามปี โดยพิธีเริ่มในเวลา 23.00 น.  ตามเวลาท้องถิ่น   คณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตรข้ามปี เพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 


          และในช่วงเช้าวันที่ 1 มกราคม พุทธศักราช 2562 ก็ได้ประกอบพิธีบูชาข้าวพระ โดยสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย  และปฏิบัติธรรม ก่อนที่จะได้ร่วมกันตักบาตรและถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์ จากนั้นเป็นพิธีถวายภัตตาหาร โดยมีกัลยาณมิตรลำดวน มีโพนงาม และกัลยาณมิตรประสาท สายจันทร์ เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวาย ,พิธีถวายคิลานเภสัช โดยมีกัลยาณมิตรทัน พรไพพรรณ และกัลยาณมิตรสำเนียง เฮอร์ เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวาย ,พิธีถวายปัญญาบารมี โดยมีกัลยาณมิตรดารา เครเมนท์ และกัลยาณมิตรฐิยาพร คิทเลาท์ เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวาย ,พิธีถวายยานพาหนะ โดยมีกัลยาณมิตรอัมพร เดิร์ฟเลอร์ และกัลยาณมิตรผุสดี เซียร์น เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวาย , พิธีถวายสื่อธรรมะ โดยมีกัลยาณมิตรสำรอง ดาวม์ และกัลยาณมิตรนงลักษณ์ เครเมอร์ เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวาย ,กองบุญราชันย์ปฐพี – ราชินีที่ดิน โดยมีกัลยาณมิตรพจนา สมุทรโคตา และกัลยาณมิตรสมบัติ เชตเลอร์ เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวาย ,ส่วนพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี โดยมีกัลยาณมิตรลำดวน มีโพนงาม และกัลยาณมิตรประสาท           สายจันทร์ เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวาย ,และภายหลังเสร็จสิ้นพิธีกรรมทุกท่านที่มาร่วมงานบุญต่างปีติเบิกบานใจในบุญที่ได้มาร่วมกันปฏิบัติธรรม สั่งสมบุญบารมีให้ยิ่งๆขึ้นไป