สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายบอสตัน จัดนั่งสมาธิภาคภาษาอังกฤษ

วัดพระธรรมกายบอสตัน จัดนั่งสมาธิภาคภาษาอังกฤษ


    วัดพระธรรมกายบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดนั่งสมาธิภาคภาษาอังกฤษทุกวันเสาร์แก่ชาวท้องถิ่น


      เมื่อวันเสาร์ที่ 5 มกราคม ที่ผ่านมา  วัดพระธรรมกายบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดนั่งสมาธิภาคภาษาอังกฤษทุกวันเสาร์ ซึ่งครั้งนี้มีชาวท้องถิ่นให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการ 15 คน โดยเริ่มต้นโดยการนำยืดเส้น โดยคุณเฮเทอร์ ฟอร์ดี้ สมาชิก Meditation class จากนั้นไดเพูดคุยทักทาย และให้แต่ละคนเขียนเป้าหมายที่ต้องการในปีนี้ และสิ่งที่ตนเองอยากปรับปรุง โดยกัลยาณมิตรเพ็ญประภา เดชะ ก่อนที่พระมหาด๊อกเตอร์พงศ์ศักดิ์ ฐานิโย จะได้เมตตานำนั่งสมาธิ 


     จากนั้นทุกท่านได้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเรื่อง”ความวิตกกังวล” ทำให้ทุกคนมีมุมมองในการใช้ชีวิตที่ดี และมีความสุข เพื่อความสำเร็จ และปราศจากความวิตกกังวล ที่สำคัญเพื่อสมาธิที่ก้าวหน้า และภายหลังจบโครงการทุกท่านต่างประทับใจในการจัดงานครั้งนี้ รวมถึงความรู้ที่ได้รับ และผลการปฏิบัติธรรมที่ดีขึ้น