สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ทอดผ้าป่า ประเทศอังกฤษ

 

     

     
         เมื่อวันอาทิตย์ที่  ๑๖  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑  กัลยาณมิตรลูกพระธัมฯ  แห่งเมือง Hull ประเทศอังกฤษ  จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีที่โรงแรมของกัลฯสุมานัส  ลอสันว์  โดยมีผู้มาร่วมงานทั้งชาวไทยและอังกฤษ  ผู้มีบุญทุกคนต่างเบิกบานกันถ้วนหน้าที่ได้มาร่วมงานทอดผ้าป่าสร้างวัดในครั้งนี้

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร