สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ จัดพิธีปุพพเปตพลี

ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ จัดพิธีปุพพเปตพลี


      ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ จังหวัดสงขลา ได้จัดพิธีปุพพเปตพลี เพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว และพิธีทอดผ้าป่าประจำวันพระ เพื่อบำรุงศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้


        เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 13 มกราคม ที่ผ่านมา ตรงกับวันพระขึ้น 8 ค่ำ เดือน 2  ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา ได้จัดปุพพเปตพลี เพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว โดยภายในงานคณะสงฆ์นำสาธุชนสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตน อาราธนาศีล 5 ก่อนที่พระอาจารย์นฤชิต สุธโน จะได้แสดงธรรม 1 ธรรมาสน์ จากนั้นคณะสงฆ์สวดธรรมนิยามสูตร พร้อมทั้งนำประกอบพิธีปุพพเปตพลีอุทิศส่วนกุศล นอกจากนี้ภายในงานตัวแทนสาธุชนยังได้นำกล่าวคำถวายมะตะกะภัตตาหารเป็นสังฆทาน, และถวายจตุปัจจัยไทยธรรมเป็นสังฆทาน 


     ต่อมาจึงเป็นพิธีอัญเชิญขบวนผ้าป่าประจำวันพระ เพื่อบำรุงศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ ซึ่งประธานในพิธีคือ กัลยาณมิตร พรรณี ไชโย ได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่า จากนั้นพระอาจารย์พรมสรร อภิวฑฺฒโน  ประธานสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ ได้นำกล่าวคำปล่อยสัตว์ปล่อยปลา พร้อมทั้งกล่าวสัมโมทนียกถาและให้พรพระเป็นภาบาลี, ก่อนที่สาธุชนจะได้น้อมถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานแด่คณะสงฆ์ด้วยความปลื้มปีติกันทุกคน