สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีถวายพระประธานและสถาปนาห้องปฏิบัติธรรม วัดภาวนาคานากาว่า ประเทศญี่ปุ่น

 

 

   
           เมื่อวันอาทิตย์ที่  ๒  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑  มูลนิธีถาวรอุษา  พรประภา  โดยตัวแทน  คือ  พระประพุทธ  พุทธิพโล และกัลฯ พรสรร  กำลังเอก  ได้ทอดผ้าป่าสถาปนาห้องปฏิบัติธรรม  ณ วัดภาวนาคานากาว่า  และถวายพระประธานประจำห้องปฏิบัติธรรม  อุทิศมหากุศลแด่  ดร.ถาวรดร.อุษา  พรประภางานบุญในครั้งนี้สร้างความปลื้มปีติแก่ลูกพระธัมฯในประเทศญี่ปุ่นเป็นอย่างยิ่ง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร