สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ศูนย์อบรมเยาวชนนครราชสีมา จัดพิธีอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทรุ่นที่ ๓

 

     

 

        เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑  ศูนย์อบรมเยาวชนนครราชสีมา ร่วมกับชมรมพุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา และชมรมครูแก้วครุรตนํ จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทธรรมทายาทรุ่นที่ ๓  ณ อุโบสถวัดพระนารายณ์มหาราชวรมหาวิหาร โดยมีพระธรรมวรนายก เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา เมตตามาเป็น   พระอุปัชฌาย์

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร