สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ชาวไทยพุทธ 3 จว.ใต้ ร่วมแรงร่วมใจพัฒนาวัดราษฏร์วิริยาราม 

ชาวไทยพุทธ 3 จว.ใต้ ร่วมแรงร่วมใจพัฒนาวัดราษฏร์วิริยาราม 


      ชาวไทยพุทธในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วยคณะสงฆ์ ได้ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาวัดราษฏร์วิริยาราม จังหวัดนราธิวาส


        เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมาชาวไทยพุทธในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วยคณะสงฆ์จากพระวัดพระธรรมกาย คณะสงฆ์จังหวัดชัยนาท คณะสงฆ์จังหวัดปัตตานี คณะสงฆ์จากที่พักสงฆ์บ้านร่มเย็น ชมรมพุทธรักษาชายแดนใต้ สมาคมเยาวชนเพื่อสันติภาพ ชุมชนอำเภอสุคิริน คณะคุณครูโรงเรียนศรสมบูรณ์ และ หน่วยงานภาครัฐในอำเภอยี่งอ จำนวนกว่า 70คน ได้ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนา ทำความสะอาด บริเวณโบสถ์ และบริเวณรอบๆวัดราษฏร์วิริยาราม อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งวัดแห่งนี้ได้ก่อตั้งมา กว่า 62 ปีแล้ว ซึ่งชาวไทยพุทธ ในเขตอำเภอยี่งอ เหลือน้อยมาก และมีวัดราษฏร์วิริยารามแห่งนี้เป็นที่พึ่งทางใจ แม้ว่าวัดนี้จะมีพระประจำอยู่เพียง 2 รูป แต่ก็ยืนยันที่จะยืนหยัด และอยู่เป็นขวัญและกำลังใจให้กับชาวพุทธในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 

   ด้วยเหตุนี้ทางคณะสงฆ์ได้เล็งเห็นว่า วัดนี้เป็นเก่าแก่ที่ควรช่วยกันดูและรักษา จึงได้ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาวัดให้สว่างไสว ด้วยการมาร่วมแรงร่วมใจดูแลพระพุทธศาสนาในดินแดนปลายด้ามขวานทองแห่งนี้