สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ศูนย์ปฏิบัติธรรมเบญจธรรม จัดปฏิบัติธรรมใจใสวันพระ

ศูนย์ปฏิบัติธรรมเบญจธรรม จัดปฏิบัติธรรมใจใสวันพระ


     ศูนย์ปฏิบัติธรรมเบญจธรรมดอนเมือง จัดปฏิบัติธรรมใจใสวันพระ ซึ่งมีพุทธศาสนิกชนมาร่วมปฏิบัติหลายท่าน

     เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ซึ่งตรงกับวันพระแรม 8 ค่ำเดือน 3 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมเบญจธรรม ดอนเมือง พระภิกษุ สามเณร พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชน ได้พร้อมใจกันมาร่วมสวดมนต์ และปฏิบัติธรรม เพื่อสั่งสมบุญร่วมกัน โดยได้ร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เพื่อเป็นบุญเป็นกุศล เป็นสิริมงคลให้กับตัวเรา ด้วยใจที่เลื่อมใสศรัทธาในพระรัตนตรัย เกิดความสงบในใจ การที่คณะศรัทธาสาธุชนได้มาร่วมกันกล่าวสรรเสริญธรรมบทแรก บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร นับเป็นบุญมาก สายบุญจะเกิดขึ้นภายในตัว ยิ่งสวดเป็นประจำสม่ำเสมอทำให้ใจของเราบริสุทธิ์ 


        นอกจากนี้ทุกท่านยังได้รับฟังธรรมะ ในหัวข้อ “ชวนบวช ที่สุดของการชวนอย่างไร” พร้อมทั้งตั้งใจจะทำหน้าที่กัลยาณมิตรไปชักชวนเยาวชนให้เข้ารวมบวชในโครงการบรรพชาภาคฤดูร้อนที่จะถึงนี้ ซื่อถือเป็นการปิดเทอมทางโลก และเปิดเทอมทางธรรม นอกจากนี้ยังถือเป็นการบวชเพื่อทดแทนคุณบิดา มารดาด้วย