สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายมินเนโซตา จัดงานบุญวันมาฆบูชา

วัดพระธรรมกายมินเนโซตา จัดงานบุญวันมาฆบูชา


วัดพระธรรมกายมินเนโซตา ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานบุญเนื่องในวันมาฆบูชาที่ผ่านมา


      ภายในงานคณะสงฆ์นำทุกท่านสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมทั้งปฏิบัติธรรม กลั่นกาย วาจา ใจ ให้ผ่องใส ก่อนที่จะประกอบพิธีจุดประทีปบูชาพระรัตนตรัย โดยท่านประธานสงฆ์ได้จุดไฟปฐมฤกษ์บูชาพระบรมสารีริกธาตุ ส่วนเจ้าภาพประธานเอก ประธานรอง และสาธุชนทุกท่าน ก็ได้ร่วมกันจุดไฟบูชาพระบรมสารีริกธาตุ พร้อมทั้งได้ร่วมพิธีอาราธนาศีล 5 และพิธีกล่าวคำถวายมาฆประทีป โดยมีกัลยาณมิตรหวาน ธรรม เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย


      จากนั้นจึงเป็นพิธีจุดโคมมาฆประทีป และพิธีเวียนประทักษิณ และในโอกานี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้แจ้งข่าวบุญ ก่อนที่ทุกท่านจะได้ถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันเพื่อตรึกระลึกนึกถึงบุญที่ได้ทำร่วมกันในครั้งนี้