สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

มูลนิธิธรรมกายร่วมพัฒนาปรับปรุงอาคารผู้ป่วยโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

 

     

    
       เมื่อวันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๑ มูลนิธิธรรมกาย โดยพระราชภาวนาวิสุทธิ์ ได้ทำพิธีลงนามบริจาคเงิน ๒๗ ล้านบาท สร้างหอผู้ป่วยสามัญ ๔๘ เตียง โดยมีพระภาวนาวิริยคุณ และคณะ เป็นผู้แทนมูลนิธิธรรมกาย และศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้แทนโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร