สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดงานบุญวันอาทิตย์

วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดงานบุญวันอาทิตย์


       วัดพระธรรมกายจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดงานบุญวันอาทิตย์ และจัดปฏิบัติธรรมให้ชาวท้องถิ่นด้วย


       สำหรับพิธีกรรมในช่วงเช้าเมื่อสาธุชนทุกท่านได้ปฏิบัติธรรมกลั่นกาย วาจา ใจให้ใสสะอาดดีแล้ว ก็ได้ร่วมกันอาราธนาศีล และประกอบพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยกัลยาณมิตรสุภามาศ กัลยาณมิตรนิรันดร์  ตันฑวิวัฒน์ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ก่อนที่จะได้ร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร และถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์   จากนั้นก็ได้ร่วมกันตักบาตรและถวายภัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์


      ส่วนช่วงบ่ายชาวท้องถิ่นได้แยกห้องปฏิบัติธรรม พร้อมทั้งได้รับฟังหัวข้อธรรมที่เป็นประโยชน์แก่ชีวิต ส่วนสาธุชนก็ได้นั่งสมาธิกลั่นใจให้ใสสะอาด ก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยไทยธรรม โดยกัลยาณมิตรสุนันท์ กัลยาณมิตรสมบัติ วงษ์เกษมศิริ  เป็นประธานนำกล่าวคำถวายจากนั้นสาธุชนผู้มีบุญได้ร่วมกันถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ ซึ่งในโฮกาสนี้พระมหาสงวน สุริยวํโส  ท่านประธานสงฆ์ก็ได้นำคณะสงฆ์ให้พรเป็นภาษาบาลี   พร้อมทั้งได้รับฟังพระธรรมเทศนาจากพระอาจารย์  ซึ่งทุกท่านต่างปลื้มปีติเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้