สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีตัดปอยผมโครงการหน่อแก้วเปรียญธรรม รุ่นที่ 8

พิธีตัดปอยผมโครงการหน่อแก้วเปรียญธรรม รุ่นที่ 8


      ผู้ปกครองนาคธรรมทายาทในโครงการหน่อแก้วเปรียญธรรม เป็นจำนวนมาก ร่วมพิธีตัดปอยผมนาคธรรมทายาท


       เมื่อวัน 31 มีนาคมที่ผ่านมา ณ ห้อง SPD 7 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย  กองหน่อแก้วเปรียญธรรม สำนักพระปริยัติธรรม ได้จัดปฐมนิเทศผู้ปกครองในโครงการหน่อแก้วเปรียญธรรม  รุ่นที่ 8 โดยพระมหาเผด็จศักดิ์ สักฺกธมฺโม  ได้เมตตาปฐมนิเทศผู้ปกครองนาคธรรมทายาท เรื่องประวัติความเป็นมาของโครงการ ทั้งยังกล่าวรับรองว่าโครงการนี้จะเป็นการปลูกฝังศีลธรรมให้เกิดขึ้นภายในใจของสามเณรเป็นอย่างดี จากนั้นพระมหาประจักษ์ ปุญฺญิทฺธิชโย     หัวหน้าโครงการ ได้ปฐมนิเทศเรื่องกฎระเบียบต่างๆที่ผู้ปกครองพึงรู้  ทั้งยังกล่าวถึงกิจกรรมต่างๆที่สามเณรจะได้ทำในระหว่างการอบรม ก่อนที่จะประกอบพิธีตัดปอยผม ณ ระเบียง 6 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย โดยพ่อ แม่ ผู้ปกครองและพุทธศาสนิกชน ได้พร้อมใจกันมาร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก โดยมีมหาประจักษ์ ปุญฺญิทฺธิชโย  ได้เมตตาเป็นประธานสงฆ์ นำสาธุชนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมทั้งนำนั่งสมาธิเพื่อกลั่นใจให้ผ่องใส จากนั้นนาคธรรมทายาทในโครงการหน่อแก้วเปรียญธรรม ได้แปรแถวเดินเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี เพื่อกล่าวคำขอตัดปอยผมจากผู้ปกครอง ก่อนที่ผู้ปกครองพร้อมด้วยสาธุชนจะได้ร่วมกันตัดปอยผมแด่นาคธรรมทายาทด้วยความปลื้มปีติ ที่เห็นบุตรหลานของตนจะได้เข้ามาอยู่ในร่มกาสาวพัตร และเดินตามรอยบาทพระสัมมาสัมพุทธเจ้า หลังจากนั้นคณะสงฆ์ก็ได้ทำพิธีปลงผมให้แก่นาคธรรมทายาท 


         สำหรับโครงการหน่อแก้วเปรียญธรรมธรรม เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองที่มีบุตรหลานได้มาบวชเพื่อตอบแทนพระคุณบิดามารดา และเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มาเรียนรู้ฝึกฝนตนเองในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน ภายใต้ชื่อว่าปิดเทอมทางโลกเปิดเทอมทางธรรม โดยจะมีพระอาจารย์และพระพี่เลี้ยงคอยให้คำปรึกษาและดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดโครงการ