สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างวัดพุทธโจฮันเนสเบิร์ก ประเทศแอฟริกา

 

    

          
         เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๑ วัดพุทธโจฮันเนสเบิร์กได้จัดงานวันสงกรานต์ หรือที่ชาวตะวันตกเรียกว่า   The Water Festival ขึ้น ซึ่งถือเป็นงานสงกรานต์ครั้งแรกของเมืองโจฮันเนสเบิร์ก โดยมีชาวไทย ชาวต่างชาติ และชาวแอฟริกันพื้นเมือง มาร่วมกิจกรรมกว่า ๔๐๐ คน และในภาคบ่ายมีพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสร้างวัดพุทธโจฮันเนสเบิร์ก และพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร