สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ศูนย์ปฏิบัติธรรมสกลนคร จัดพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการบรรพชาสามเณร

ศูนย์ปฏิบัติธรรมสกลนคร จัดพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการบรรพชาสามเณร


      ศูนย์ปฏิบัติธรรมสกลนคร ได้จัดพิธีทอดผ้าป่า เพื่อสนับสนุนโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562 


       วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม ที่ผ่านมา ศูนย์ปฏิบัติธรรมสกลนคร  อำเภอโพนนาแก้ว  จังหวัดสกลนคร ได้จัดพิธีทอดผ้าป่า สนับสนุนโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนประจำปี 2562 โดยกิจกรรมเริ่มด้วยริ้วขบวนอัญเชิญผ้าไตรของมหาเศรษฐีผู้ใจบุญได้เคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีอย่างสง่างาม  โอกาสนี้คณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมกันสวดมนต์ในบทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เพื่อความเป็นสิริมงคล เป็นบุญเป็นกุศล  ก่อนที่ท่านประธานสงฆ์ คือพระเชิด  กนฺตปญฺโญ  จะได้นำทุกท่านปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใส เตรียมเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ในพิธีทอดผ้าป่า 

     สำหรับประธานผ้าป่า ซึ่งได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่า คือ กัลยาณมิตรอุไรวรรณ  วัฒนเกษมสกุล และกัลยาณมิตรธัญพร   วัฒนธนากร ด้านกัลยาณมิตรปัญญา   แก้วกิ่ง และกัลยาณมิตรพัชรีภรณ์  มูลเมือง เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายจตุปัจจัยไทยธรรม , กัลยาณมิตรรวยทรัพย์  กั้วประดับ และกัลยาณมิตรพัฒนา  ไพรเตี้ย นำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน  ส่วนกัลยาณมิตรด๊อกเตอร์จารุวรรณ  บุ่งวิเศษ เป็นผู้แทนนำกล่าวคำอธิษฐานจิต


     ส่วนในภาคบ่ายเป็นพิธีตัดปอยผมและขอขมามอบผ้าไตรแด่นาคธรรมทายาท ซึ่งมีคณะผู้ปกครองและคณะเจ้าภาพผู้มีบุญมาร่วมอนุโมทนาบุญเป็นจำนวนมาก  โอกาสนี้ได้รับความเมตตาจากพระครูอุดมธรรมานุยุต  เจ้าคณะตำบลบ้านโพน  เดินทางมาเป็นประธานสงฆ์  สำหรับงานบุญในครั้งนี้ได้สร้างความปลื้มปีติแก่ทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะผู้ปกครองที่ได้เห็นบุตรหลานเข้าร่วมบวชในโครงการ ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเหล่ากอสมณะผู้สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่คู่สังคมไทยสืบต่อไป