สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมธารา สายไหม จัดพิธีขอขมาและมอบผ้าไตร

ศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมธารา สายไหม จัดพิธีขอขมาและมอบผ้าไตร


    ศูนย์ปฏิบัติธรรม ธรรมธารา สายไหม ก็ได้จัดพิธีขอขมา และมอบผ้าไตรแด่นาคธรรมทายาทคะเช่นเดียวกัน


     โดยทางศูนย์ปฏิบัติธรรม ธรรมธารา สายไหม ได้จัดกิจกรรมงานบุญพิธีตัดปอยผม พร้อมทั้งพิธีขอขมา มอบผ้าไตร และบาตรแด่นาคธรรมทายาทในโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย ซึ่งกิจกรรมได้จัดขึ้น ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดพรพระร่วงประสิทธิ์ กรุงเทพมหานคร โดยผู้ปกครองและคณะญาติได้ตัดปอยผมให้กับบุตรหลาน ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความปลื้มปีติ


     จากนั้นได้ประกอบพิธีขอขมา มอบผ้าไตร และบาตร โดยได้รับความเมตตาจากพระครูพิทักษ์รัตนานุกิจ เลขานุการเจ้าคณะเขตสายไหม เป็นประธานสงฆ์ โดยภายในงานผู้แทนญาติได้นำกล่าวคำถวายบุตรให้อยู่ในความดูแลพระอาจารย์  ก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำขอขมา ซึ่งในการนี้นาคธรรมทายาทได้กล่าวความในใจให้กับผู้ปกครองได้รับฟัง จากนั้นจึงเป็นพิธีมอบไตรคุณธรรมให้กับว่าที่สามเณรดีเด่น และทำพิธีมอบผ้าไตรและบาตรแก่นาคธรรมทายาท ที่จะบวชในโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย ซึ่งบรรยากาศในวันนี้เป็นไปด้วยความอบอุ่น ชุ่มเย็นไปด้วยบุญกุศลที่เยาวชนได้ตัดสินใจมาบวชให้กับผู้ปกครอง เพื่อทดแทนคุณบิดา มารดา