สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีตัดปอยผม ขอขมา มอบผ้าไตร ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมนครราชสีมา  

พิธีตัดปอยผม ขอขมา มอบผ้าไตร ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมนครราชสีมา  


       ศูนย์ปฏิบัติธรรมนครราชสีมา ก็ได้จัดพิธีตัดปอยผม ขอขมา และมอบผ้าไตร ในโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย


           เมื่อวันที่ 30 มีนาคม ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมนครราชสีมา ได้จัดพิธีตัดปอยผม ขอขมา และมอบผ้าไตรให้แก่นาคธรรมทายาท ที่บวชในโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย ก่อนที่จะเดินทางไปเตรียมความพร้อมและเข้าพิธีบรรพชาสามเณร ณ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี  โดยพิธีกรรมครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระครูไพโรจน์สีลคุณ  เจ้าคณะตำบลจอหอ เป็นประธานสงฆ์ และกัลยาณมิตรทิชา  เลิศยิ่งยศ เป็นผู้แทนจุดธูป เทียนบูชาพระรัตนตรัย  ,กัลยาณมิตรอารียา  โชติมา  เป็นผู้แทนถวายเครื่องสักการะแด่ท่านประธานสงฆ์ ส่วนกัลยาณมิตรพลอย  โตหมื่นไว เป็นผู้แทนถวายพานดอกไม้แด่ท่านประธานสงฆ์ 


        นอกจากนี้ภายในงานได้รับเกียรติจากนายจำนง   ขัดโพธิ์  ผู้ใหญ่บ้านสระธรรมขันธ์  เป็นผู้แทนกล่าวให้การต้อนรับ จากนั้นเด็กชายธนัญกร  ปะระกา   ,เด็กชายบวรวิชญ  เศษสิงห์  ได้เป็นตัวแทนถวายเครื่องสักการะและพานดอกไม้แด่ท่านประธานสงฆ์ ,เด็กชายตะวัน  คิดการ  เป็นตัวแทนนาคธรรมทายาท นำกล่าวคำขอตัดปอยผม จากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้ตัดปอยผมให้แก่นาคธรรมทายาทเป็นปฐมเริ่ม ตามด้วยคณะผู้ปกครอง คณะญาติ และเจ้าภาพ ได้ร่วมกันตัดปอยผมให้แก่นาคธรรมทายาท ด้วยความปลาบปลื้มปีติ ที่ได้เห็นลูกหลาน เยาวชนได้เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาครั้งนี้ เพื่อทดแทนคุณของบิดมารดา และเพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา 

 

       หลังจากทำพิธีตัดปอยผมเสร็จแล้ว ได้ประกอบพิธีขอขมาผู้ปกครอง และมอบผ้าไตรแด่นาคธรรมทายาท โดยมีพระมหาธรรมนูญ  ธมฺมปตฺโต เปรียญธรรม 9 ประโยค  เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น  ทั้งนี้ภายในงานนาคธรรมทายาทก็ได้อ่านความในใจถึงพระคุณของพ่อแม่ให้ผู้ปกครองได้รับฟัง สร้างความตื้นตัน ยังความปลาบปลื้มปีติให้กับผู้ปกครอง หมู่ญาติและผู้มีบุญกันทุกท่าน ซึ่งเป็นภาพประวัตศาสตร์ของชีวิตที่ควรแก่การจดจำตลอดไป