สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายชิคาโก จัดพิธีถวายคิลานเภสัช

วัดพระธรรมกายชิคาโก จัดพิธีถวายคิลานเภสัช


วัดพระธรรมกายชิคาโก  ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ และพิธีถวายคิลานเภสัช


       โดยในภาคเช้าพระสวิล สุทฺธาโภ   ท่านประธานสงฆ์นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตรและปฏิบัติธรรม กลั่นกาย วาจา ใจ ให้ผ่องใส ก่อนที่จะประกอบพิธีบุญถวายคิลานเภสัช โดยมีกัลยาณมิตรชูศักดิ์ และกัลยาณมิตรวิลาวัณย์ พฤกษะวัน เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย, ส่วนพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์ โดยมีกัลยาณมิตร Long, Chi และกัลยาณมิตร Hannah Tu เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย จากนั้นได้ร่วมกันถวายปัจจัยไทยธรรม พร้อมทั้งตักบาตรแด่คณะสงฆ์ เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวพุทธ


      ส่วนในภาคบ่ายได้ร่วมกันปฏิบัติธรรม ก่อนที่พระมหาไพบูลย์ ภูริชโย จะได้แสดงพระธรรมเทศนาอันทรงคุณค่า เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบุญสร้างบารมี และเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ถูกต้อง พร้อมทั้งได้นำสวดมนต์ทำวัตรเย็น