สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ จัดพิธีปุพพเปตพลี

ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ จัดพิธีปุพพเปตพลี


    ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ จังหวัดสงขลา  ได้จัดพิธีปุพพเปตพลี และพิธีทอดผ้าป่าประจำวันพระ เพื่อบำรุงศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้


     เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 4 เมษายน ที่ผ่านมา ตรงกับวันพระแรม 15 ค่ำ เดือน 4 ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา ได้จัดพิธีปุพพเปตพลี โดยคณะสงฆ์นำสาธุชนสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมทั้งอาราธนาศีล 5 ก่อนที่คณะสงฆ์จะสวดธรรมนิยาม และได้นำประกอบพิธีปุพพเปตพลีเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว จากนั้นกัลยาณมิตรกัญจนี  ลาภาโรจน์กิจ ได้นำกล่าวคำถวายมะตะกะภัตตาหาร ส่วนกัลยาณมิตรกัณฑิมา ฉมามหัทธนา ได้นำกล่าวถวายจตุปัจจัยไทยธรรมเป็นสังฆทาน


    ต่อมาจึงเป็นพิธีอัญเชิญขบวนผ้าป่าประจำวันพระ เพื่อบำรุงศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ ซึ่งประธานในพิธีคือ กัลยาณมิตรวรญา กัลยาณมิตรทัตติ วุฒิอมรธาดา ได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่า จากนั้นพระอาจารย์กุลธร ภานุมนฺโต ได้นำกล่าวคำปล่อยสัตว์ปล่อยปลา พร้อมทั้งกล่าวกล่าวสัมโมทนียกถา และให้พรพระเป็นภาบาลี, ส่วนสาธุชนก็ได้น้อมถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน และได้ร่วมปล่อยปลา ณ เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำคลองหนองมวง


    ส่วนในเวลา 17.30  น. คณะสงฆ์และสาธุชนก็ได้ร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร และเวียนประทักษิณกลั่นแผ่นดิน เพื่อสร้างมหารัตนเจดีย์สิริปทุมสวรรค์ ซึ่งจัดต่อเนื่องมาเป็น ครั้งที่ 16 ณ ลานธรรมมหารัตนเจดีย์สิริปทุมสวรรค์