สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายเท็กซัส จัดงานบุญบูชาข้าวพระ 

วัดพระธรรมกายเท็กซัส จัดงานบุญบูชาข้าวพระ 


     วัดพระธรรมกายเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดงานบุญบูชาข้าวพระ และพิธีทอดผ้าป่า 19 วัด ภาคพื้นอเมริกา-แคนาดา


  สำหรับพิธีกรรมภายในงานคณะสงฆ์และสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปวัตตนสูตร ก่อนที่จะได้ร่วมกันประกอบพิธีบูชาข้าวพระ ในการนี้คณะเจ้าภาพผู้มีบุญได้ร่วมกันถวายพวงมาลัยมะลิและจุดประทีปบูชาพระบรมสารีริกธาตุ ถวายเป็นพุทธบูชา และร่วมกันปิดแผ่นทองดวงแก้วเห็นแล้วรวย พร้อมโปรยดอกไม้สักการะดวงแก้ว 


    ต่อมาจึงเป็นพิธีทอดผ้าป่า 19 วัด ภาคพื้นอเมริกา-แคนาดา โดยมีกัลยาณมิตรมังกร –กัลยาณมิตร ทิพย์สวรรค์ นริงห์ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย จากนั้นคณะเจ้าภาพได้ร่วมกันถวายกองบุญโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย ส่วนสาธุชนก็ได้ร่วมกันถวายปัจจัยร่วมบุญต่างๆ  ในโอกาสนี้พระอาจารย์ก็ได้แจ้งข่าวบุญพร้อมทั้งมอบของที่ระลึกแด่ท่านเจ้าภาพ  และได้ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน