สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายฟลอริดา  จัดพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัด 

วัดพระธรรมกายฟลอริดา  จัดพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัด 


     วัดพระธรรมกายฟลอริดา  ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์และพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดพระธรรมกายฟลอริดา  


     สำหรับพิธีกรรมในภาคเช้าท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใส และเมื่อใจทุกท่านใสสะอาดบริสุทธิ์ดีแล้ว เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญกุศลใหญ่ที่จะเกิดขึ้น ก็ได้ร่วมกันกล่าวคำอาราธนาศีล5 และประกอบพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกัลยาณมิตรวิจิตรา ชูจิตตารมย์, กัลยาณมิตรเจนนี่  พิมพิวงศ์, และกัลยาณมิตรอัมมร แชน เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย จากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันตักบาตรและถวายภัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์


     ส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดพระธรรมกายฟลอริดา โดยมีกัลยาณมิตรวิจิตรา ชูจิตตารมย์, กัลยาณมิตรเจนนี่  พิมพิวงศ์, และกัลยาณมิตรอัมมร แชน เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย  จากนั้นท่านเจ้าภาพผู้มีบุญได้ร่วมกันถวายปัจจัยบำรุงวัดแด่ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ และในโอกาสนี้ ท่านประธานสงฆ์ได้เมตตาให้โอวาทอันทรงคุณค่า พร้อมทั้งได้นำทุกท่านสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตรเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาด้วยความพร้อมเพรียงกัน