สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีอุปสมบทธรรมทายาท รุ่นบูชาธรรม ๖๔ ปี พระราชภาวนาวิสุทธิ์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

 

    

                   
         เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๑ วัดภาวนานิวเจอร์ซี จัดพิธีอุปสมบทธรรมทายาทรุ่นบูชาธรรม ๖๔ ปี  พระราชภาวนาวิสุทธิ์ มีผู้เข้ารับการบรรพชาอุปสมบท ๔ ท่าน พิธีอุปสมบทในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระเทพกิตติโสภณ ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา มาเป็นพระอุปัชฌาย์ พระศรีญาณวงศ์ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระครูภาวนาวิเทศ เป็นพระอนุสาวนาจารย์

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร