สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายเบอร์ลิน  จัดพิธีบูชาข้าวพระ 

วัดพระธรรมกายเบอร์ลิน  จัดพิธีบูชาข้าวพระ 


วัดพระธรรมกายเบอร์ลิน  ประเทศเยอรมนี ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระ และพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี


        โดยในภาคเช้าทุกท่านได้ร่วมพิธีบูชาข้าวพระ พร้อมทั้งได้ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรเช้า ก่อนที่จะได้ตั้งริ้วขบวนผ้าป่าสามัคคี เคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี  จากนั้นกัลยาณมิตรประภัสสร ทีเมอร์ และกัลยาณมิตรจินตนา ชีทเทาเบอร์ ประธานทอดผ้าป่าสามัคคี ได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่า    


        ส่วนพิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม โดยมีกัลยาณมิตรประสิทธิ์ พันธ์บุญ  เป็นผู้นำกล่าวคำถวาย  จากนั้นเป็นพิธีถวายระเบียบดอกไม้ โดยมีกัลยาณมิตรด๊อกเตอร์อ้อยใจ สเตฟฟาน เป็นผู้นำกล่าวคำถวาย ด้านกัลยาณมิตรถาวร เฟอร์มอนท์ และกัลยาณมิตรอ้อย  คลายเนไมเออร์ เป็นผู้นำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน ก่อนที่คณะเจ้าภาพผู้มีบุญจะได้ร่วมกันจุดประทีปเป็นพุทธบูชา ด้วยจิตที่เลื่อมใสในพระรัตนตรัย และในโอกาสนี้พระมหามนต์ชัย มนฺตาคโม  ท่านประธานสงฆ์ ได้แสดงธรรมอันทรงคุณค่า จากนั้นทุกท่านก็ได้ร่วมกันตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ ส่วนช่วงบ่ายก็ได้ร่วมพิธีปุพพเปตพลีเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว