สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดภาวนาโตรอนโต จัดพิธีบูชาข้าวพระ

วัดภาวนาโตรอนโต จัดพิธีบูชาข้าวพระ


วัดภาวนาโตรอนโต ประเทศแคนาดา ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระ และพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างวัด


         ภายในงานพระมหาสรรเสริญ สุตชโย  ท่านประธานสงฆ์ ได้นำสาธุชนสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตรและปฏิบัติธรรม กลั่นใจให้ผ่องใส  ก่อนที่จะประกอบพิธีสวดพระอภิธรรมถวายแด่พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร และพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างวัด โดยมีกัลยาณมิตรภัทฑริฎา   อมรเดชสุริยา เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ส่วนพิธีกล่าวคำถวายดอกไม้ โดยมีกัลยาณมิตรแดง   พันธ์ฤทธิ์  เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ด้านกัลยาณมิตรจิตรดารา   เพชรชมพู  เป็นประธานนำกล่าวคำถวายกองบุญยานพาหนะ 


          และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้เมตตาสอนวัฒนธรรมชาวพุทธ การลุก นั่ง กราบไหว้  แก่สาธุชนทุกท่าน  ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีบูชาข้าวพระ ซึ่งเป็นงานบุญที่ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ต้นเดือน เพื่อให้ผู้มีบุญได้สั่งสมบุญร่วมกัน ในการนี้ทุกท่านก็ได้ถ่ายภาพปะวัติศาตร์ร่วมกันเพื่อตรึกระลึกนึกถึงบุญที่ได้ทำร่วมกันในครั้งนี้