สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีบูชาข้าวพระ ณ วัดพระธรรมกายปาล์มบีช

พิธีบูชาข้าวพระ ณ วัดพระธรรมกายปาล์มบีช


    วัดพระธรรมกายปาล์มบีช ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระ และพิธีทอดผ้าป่ากองบุญบรรพชาสาเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย


    สำหรับพิธีกรรมภายในงานคณะพระภิกษุสงฆ์ และสาธุชน ได้ร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร สวดสรรเสริญพระธรรมกาย และสวดสรรเสริญพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร ก่อนที่จะได้ร่วมกันจุดประทีปบูชาพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร โดยมีกัลยาณมิตรอัครภัค ทราน และ กัลยาณมิตรวิบูลย์ ใจเด็ด เป็นประธาน ส่วนคณะเจ้าภาพก็ได้ร่วมกันจุดประทีปบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์
จากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป่าสหวาระเดือนเกิด โดยมีกัลยาณมิตรสายใจ สุริยะไชย และ กัลยาณมิตรประภาพร คาเดรอน  เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ส่วนพิธีถวายกองบุญบูชาข้าวพระ โดยมีกัลยาณมิตรวิบูลย์  ใจเด็ด ,กัลยาณมิตรมาลี แดง และกัลยาณมิตรอัครภัค  ทราน เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ก่อนที่คณะประธานและสาธุชนผู้มีบุญจะได้ถวายปัจจัยกองบุญบูชาข้าวพระ กองบุญโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย และปัจจัยกองบุญต่างๆ แด่คณะสงฆ์


      ต่อมาจึงเป็นพิธีทอดผ้าป่ากองบุญบรรพชาสาเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย โดยคณะประธานได้ตั้งริ้วขบวนอัญเชิญผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี ส่วนคณะสงฆ์ได้พิจารณาผ้าป่า และในเวลา 22.30 น. ตามเวลาท้องถิ่นได้ร่วมพิธีบูชาข้าวพระ ซึ่งทุกท่านต่างปลาบปลื้มปีติที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้