สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายลอนดอน จัดสอนสมาธิชาวท้องถิ่น

วัดพระธรรมกายลอนดอน จัดสอนสมาธิชาวท้องถิ่น


วัดพระธรรมกายลอนดอน ประเทศอังกฤษ ได้จัดสอนสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่น

         เมื่อวันที่ 9 เมษายน ที่ผ่านมา วัดพระธรรมกายลอนดอน ประเทศอังกฤษ ได้จัดสอนสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่น ซึ่งจัดเป็นประจำทุกสัปดาห์ เพื่อให้ชาวท้องถิ่นเรียนรู้การฝึกสมาธิ ซึ่งทุกท่านได้ผ่อนคลายร่างกายด้วยการยืดเส้นเบาๆ ก่อนจะเรียนรู้วิธีการนั่งสมาธิในการวางใจไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 โดยในวันนี้พระอาจารย์ได้แนะนำวิธีปฏิบัติเบื้องต้นในการปรับร่างกายและจิตใจให้มีความผ่อนคลาย ให้ปลอดความกังวล จากนั้นนำใจมาวางที่กลางท้อง และท่องบริกรรมภาวนาว่า สัมมา อะระหัง ต่อเนื่องไปเรื่อยๆ โดยเน้นให้ได้อารมณ์สบายเป็นหลักและได้นั่งสมาธิพร้อมกัน 45 นาที


       จากนั้นพระอาจารย์ได้แสดงธรรมเรื่อง “เหตุที่ทำให้คนเรามีอายุยืนหรือมีอายุสั้น ” โดยได้นำเอาตัวอย่างงานวิจัยทางโลกในปัจจุบัน กล่าวถึงวิถีชีวิตของชาวฮันซาที่มีรูปแบบการใช้ชีวิตที่ดี  เน้นรับประทานอาหารจากธรรมชาติ มีผักผลไม้เป็นหลัก เนื่องจากอยู่บนยอดเขาสูง จึงต้องออกกำลังกายเป็นประจำ ทั้งอากาศก็บริสุทธิ์ ด้วยเหตุปัจจัยเหล่านี้ทำให้ชาวฮันซามีอายุยืนเฉลี่ยถึง 140 ปี และอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญคืออารมณ์ที่ดีนั่นเอง และการทำสมาธิจะช่วยทำให้เรามีอารมณ์ที่ดีได้ในทุกวัน ซึ่งความรู้ในวันนี้เป็นประโยชน์และเป็นเรื่องที่น่าสนใจสำหรับชาวท้องถิ่นทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง